Nakliyede öncü firma

Mardin Güvercini

Taklacı Mardin hava güvercini kendi kategorisinde performans güvercini diye bilinir. Bu güvercin ırkı, uçmaya bırakıldıktan sonra kendi özelliğine uygun yeteneklerini sergiler. Yani; yüksek ve açılarak uçması, pikeli ve oyunlu olması, noktasına nokta dalışı yapabilmesi, taban taklasını çevirebilmesi, Başına yani fişeğine seri bir şekilde asılabilmesi, asılırken birden fazla takla atması, taklalar arası mesafe koyabilmesi, bitiş noktasında baş bağlama taklasını çevirmesi ve her 10-15 dakikada bir başa yani fişeğe gelebilmesi, bütün bunları yaparken çıkarabildiği kanat sesi, havada kaldığı uçuş süresi ve kümesine taklalı inmesi ile nadide ve ünlü bir ırkımızdır.

   Taklacı Mardin hava güvercini kendi kategorisinde performans güvercini diye bilinir. Bu güvercin ırkı, uçmaya bırakıldıktan sonra kendi özelliğine uygun yeteneklerini sergiler. Yani; yüksek ve açılarak uçması, pikeli ve oyunlu olması, noktasına nokta dalışı yapabilmesi, taban taklasını çevirebilmesi, Başına yani fişeğine seri bir şekilde asılabilmesi, asılırken birden fazla takla atması, taklalar arası mesafe koyabilmesi, bitiş noktasında baş bağlama taklasını çevirmesi ve her 10-15 dakikada bir başa yani fişeğe gelebilmesi, bütün bunları yaparken çıkarabildiği kanat sesi, havada kaldığı uçuş süresi ve kümesine taklalı inmesi ile nadide ve ünlü bir ırkımızdır.

              Bu nadide güvercin ırkı hemen hemen diğer güvercin ırklarında olmayan birden fazla çeşitli standart özelliklere sahip olduğunu pratiğiyle kendini kanıtlamıştır. Yazımızın ilerleyen bölümlerinde ne kadar haklı olduğumu hep birlikte göreceyiz.

              Taklacı Mardin yer güvercini ise kendi kategorisinde Takla/Form güvercini olarak bilinir. Yani; güllü olma özelliği yanında; bu güvercin yere yani masaya geldi mi, kendi özelliğine uygun güzelliklerini sergiler. Öyleki bir incir gibi basık ve kat kat yani tabaka tabaka olan gülü, güvercinin kafasını öyle bir sarar ki gözlerini göremez olursunuz. Yerden yüksek ve uzun bir yapıya/fiziğe sahip olması, göğsü, sırtı ve kuyruk üstü bembeyaz kuyruğu kurağlı ve aynalı olması, güvercinin paça ve akisleri yürüyemeyecek kadar ağır ve uzun olması, tırnaklarında beyazlığın bulunmaması ile ünlüdür. 

Bu hava ve yer güvercin ırkının kendilerinde taşımakta oldukları güzellik ve özellikleri itibari ile gerçekten diğer güvercin ırklarından fersah fersah ayrılmaktadırlar. Yerelde ise bu güvercinler taklacı ırkın farklı iki grubu (versiyonu) olarak değerlendirilmektedir. Hangi güvercin sürümünden söz edildiğini anlamak için güvercin severler yer ve hava güvercini tabirini kullanmak zorunda kalırlar. Yinede özetlersek bizim hava diye tabir ettiğimiz güvercin genelde performans güvercini diye bilinirken, yer güvercini ise Form/Takla diye bilinir. Öncelikle hava güvercinine ait bu nadide karakteristik özelliklerin ne anlama geldiğini sırasıyla inceleyelim. Bunları sıralayacak olursak aşağıdaki gibi önümüze çıkmaktadır.

1-Yüksek ve Açılarak Uçması                             
2-Pikeli ve Oyunlu olması                                                          
3-Noktasına Nokta Dalışı Yapabilmesi
4-Taban Taklasını Vurabilmesi
5-Başına Yani Fişeğine Seri Bir Şekilde Asılabilmesi
6-Başına Yani Fişeğine Asılırken Takla Atması
7-Başına Yani Fişeğine Asılırken Taklalar arası Mesafe Koyabilmesi
8-Başın Yani Fişeğin Asılırken Bitiş Noktasında Baş Bağlama Taklasını Atması
9-Bu Başı Yani Fişeğini Tekrar Tekrar Yapabilme Süreleri
10-Bütün Bunları Yaparken Çıkarabildiği Kanat Sesi
11-Yine Bütün Bunları Yapmak İçin Havada Kaldığı Uçuş Süresi
12-Taklalı İniş Şekli

1-Yüksek ve Açılarak Uçması: Sökük/çözülmüş bir taklacı Mardin güvercini kümesinden avluya veya dama çıkarıldı mı mutlaka bir süre etrafında gezinmesini sağlamak lazım. Daha sonra güvercin genellikle biraz etrafını gözetledikten sonra pisliğini dışarı atar. Bu durum güvercinin uçmak için havasına girmesini ve moral almasını sağlar. Bu aşama güvercinin seyisi tarafından gözetlenmişse uçmaya hazırlanmakta olan güvercin için bir nevi terapi alınmış kadar önemli olur. Bunları beklemeden güvercini kümesten çıkarıp havaya atmak veya adam kovalarcasına güvercini korkutarak uçurmak doğru değildir. Böyle bir davranış taklacı Mardin güvercinin yetişme tarzında almış olduğu eğitime ters düşmektedir. Dolayısıyla yetiştirme tarzına ters düşen böyle bir uçuş yöntemi, güvercinin sökülme/çözülme aşamasında almış olduğu ahlakı bozar. Şayet sökülmüş bir taklacı Mardin güvercinin ahlakıyla oynandı mı? Oda seyisinin ahlakıyla oynar ve seyrine gelen kuşçu arkadaşlara karşı performansını sergilemeden inerek yetiştiricisini mahcup eder. O zaman güvercinin ahlakıyla oynamadan avluya veya dama çıkarılmış olan güvercin bir süre etrafını gözetledikten sonra güvercinin seyisi ayağını sert bir şekilde yere vurarak güvercinin uçmasını sağlamalı eğer bu yöntemle güvercin uçamıyorsa seyisin elindeki ağaçla hafiften korkutmadan ürkütülmeli buda olmuyorsa duvarın üstüne veya damın kenarına getirilerek uçmasını sağlamak lazım. Güvercinin ahlakıyla oynamak sökük güvercinlerde ne anlama geldiğini şimdilik bir çerçeve olarak ortaya koyup daha sonraki yazılarımda detaylı anlatmaya çalışacağım. Lakin anlatacağım çerçeve içinde güvercinin ahlakıyla oynamamak için aşağıda yazılı hususların güvercin seyisi tarafından biliniyor olması gerekir.

1-Güvercinin uçuşu için hava şartlarının uygun olup olmadığını bilmek
2-Güvercinin yumurta üzerinde yani kuluçkada olup olmadığına bakmak
3-Güvercinin geçen sürede yeteri derecede istirahat edip etmediğini bilmek
4-Güvercinin yem ve suyuna dikkat edilip edilmediğini bilmek
5-Güvercinin uçmak için hal ve hareketlerinden hazır olup olmadığını anlamak
6-Güvercin yavru besliyorsa uygun zamanı kollayarak dikkat etmek
7-Sökük taklacı Mardin güvercini bazıları her gün uçmak ister bazıları ise gün aşırı dolayısıyla güvercin seyisi bunu da göz önünde bulundurmalı.
      Yukarıda saymaya çalıştığım hususlar güvercinin seyisi tarafından asla ve asla gözden ırak tutmamalıdır. Ve bu koşullar yerine gelmeden sökük güvercini uçmaya bırakmak bana göre abesle iştigal olur. Zira bu şartlar dikkate alınmadan veya bu şartların yerinde olup olmadığını görmeden güvercini uçmaya bıraktığınız takdirde güvercinin her gün sergilediği performansı almanız mümkün değildir. Dolayısıyla güvercini uygun olmayan şartlarda uçurduğunuz takdirde bir nevi onun ahlakıyla oynamış sayılırsınız. Bu durumda güvercin faaliyetini yani performansını sergilemek için gerekli uçuş ortamını kendisine sunmadığınız için oda sizin ahlakınızla oynayarak kötü bir performans sergileyerek sizi seyrine gelen kuşçulara karşı mahcup edecektir. Ama bir dahaki uçuş seferinde böyle bir mahcubiyeti yaşamamak için yedi tane şartın bir araya gelmiş olduğunu gözlemek yerinde olacaktır. Gözlemek lazım ki güvercinden istenen karakteristik özelliklerini sergileyebilsin. Taklacı Mardin güvercini uçuşa hazır pozisyonundayken ayakları yerden kesildi mi? Bazıları hemen başına asılır ve baş bağlama taklasını çevirdiği gibi uçuş pozisyonuna geçer. Bazıları ise başına asılmadan kendini uçuş pozisyonuna geçer. Kendini uçuşa bırakma stilleri içinde makbul olanı başına asılarak kalkışını gerçekleştiren güvercindir. Diğer uçuş stilleri ise daha az sevimlidir. Netice itibarıyla özetlersek taklacı Mardin hava güvercini genelde yüksek ve açılarak uçar.  Öyleki o yükseklikten irtifa kaybederek kümesine yanı alışkın olduğu yere doğru kendini pikeli ve oyunlu bir şekilde kapatarak performansını sergilemek için dalış yapar. Bir adam boyu bazende diz boyu kalarak taban taklasını çevirip seri bir şekilde başına asılır. Ve her dalışını yaptıktan sonra tekrar yükselir ve nefes açmak için açılarak bir müddet gezer. Bu müddet dediğimiz 10-15 dakika gezdikten sonra o yükseklikten alçalarak tekrar bas yapmak için kümesine pikeli ve oyunlu olarak yumulur ve başına asılarak seri bir şekilde fişeğini tamamlar. Ve bunu her defasında tekrar tekrar bıkmadan usanmadan yorulup ininceye kadar yapar. Bu güvercinlerin dam üzerinde alçak uçanı da vardır. Her ne kadar günümüz şartlarında şehirleşme yapısındaki çok katlı binalar artmışsa da bu güvercinleri yer yer havada gördüğümüz oluyor. Eskiden yöremizde çok katlı yüksek binalar yoktu. Bu binalar kerpiçten ve hep tek katlı idi. Bu dönemlerde alçak uçan taklacı Mardin güvercini sanki üzerinden geçtiği dama konacakmış gibi uçardı. Kondu konacak diye insanin yüreği ağzına geliyordu. Yinede hiçbir zaman alışık olmadığı bir dama konmazdı. Bilindiği gibi Mardin merkezde ağırlıklı olarak Araplar yaşarlar ve bu dam üzerinde alçak uçan güvercin için Arapça "yit tekke" diye isim takarlardı.

Nakliye de öncü kuruluş
iletişim Numaramız:
0 (532) 731-7036
addres:
Manavgat
Manavgat/ ANTALYA
sosyal medya